Rodo

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko (jeśli inne dane, należy wskazać wszystkie rodzaje).
Udzielam zgody w celu: 
 

•    wzięcia udziału w losowaniu darmowych imiennych biletów i karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 
•    udostępnienia Ursynowskiemu Centrum Sportu i Rekreacji listy osób, które wylosowały darmowe biletyi karnety na zajęcia sportowe i rekreacyjne.
 

Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO , który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.